Nie możesz złożyć nowego zamówienia ze swojego kraju. United States

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO:

  • Szanowny Kliencie , na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 
  • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych PROJEKTANALIZSYSTEM SŁAWOMIR POLZIN Romanowo Dolne 3E 64-704 Romanowo Dolne 608043564 , zwana dalej Firmą. 
  • 2. Firma przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko,   adres, email, telefon, nazwę firmy, nip itp.
  • 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Firmę:  o podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe -  podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa o podmiotom, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności przetwarzanie danych osobowych, np. przewoźnikom realizującym dostawę zamówionych towarów. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  
  • 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
  • 5. W związku z przetwarzaniem przez  Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  o prawo dostępu do danych osobowych, o prawo do sprostowania danych osobowych, o prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o prawo do przenoszenia danych do innego administratora, o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  • 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.